Comunismul în Dobrogea
Arhiva online

Proiect
Arhiva online "Comunismul în Dobrogea"

Obiectivul proiectului îl reprezintă identificarea, prelucrarea, sistematizarea şi crearea unei baze de date online, gratuite, care sa valorifice resursele fotografice şi documentare aflate în depozitele şi arhivele Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) şi Muzeului de Istorie Tulcea (ICEM), indiferent de formatul lor, create în şi despre perioada regimului comunist în România.

Context și prezentare
Deşi au trecut 26 ani de la evenimentele din 1989, istoria comunismului românesc este încă prea puţin cunoscută. În aceste aproape trei decenii, accesul istoricilor la documentele perioadei comuniste a fost unul anevoios şi abia în ultimii ani putem vorbi cu adevărat de deschiderea arhivelor diferitelor instituţii. Pe fondul acestui interes manifestat de publicul larg a fost iniţiat şi derulat de către MINA Constanţa, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Tulcea (ICEM), cu finanţare nerambursabilă a Administraţiei Fondului Naţional Cultural, proiectul cultural "Zâmbete ... din Epoca de Aur: reinterpretări culturale actuale ale epocii comuniste" (P.1049/15.09.2015, aria Patrimoniu Cultural Material), în cadrul căruia a fost realizată arhiva electronică www.comunismulindobrogea.ro.

Proiectul Arhiva online "Comunismul în Dobrogea" a fost demarat ca urmare a unui interes tot mai mare din partea publicului privind regimul comunist din România şi din cauza inaccesibilităţii surselor documentare și fotografice pentru perioada respectivă. Din punct de vedere cronologic, materialul foto-documentar acoperă evoluţia Dobrogei în perioada anilor 1945-1989, materialul fotografic fiind însă deosebit de abundent pentru perioada regimului N.Ceauşescu. Ca şi teme de interes, menţionăm că arhiva reuneşte mărturii documentare legate de diferite teme, de la case conspirative ale comuniştilor ilegalişti, la momente istorice deosebit de importante, precum preluarea puterii la Constanţa şi Tulcea de către comunişti, sau vizite în teritoriu ale foştilor lideri, Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu, întruniri şi congrese ţinute în Constanţa şi Tulcea cu diferite ocazii, sărbători şi manifestări publice şi până la momentul schimbării dramatice a regimului comunist prin revolta din Decembrie 1989.

După identificarea fotografiilor şi stabilirea priorităţilor, experţi ai Muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa şi ai Muzeului de Istorie Tulcea au început procesul de scanare a fotografiilor. Periodic arhiva online va fi actualizată, prin adăugarea de fotografii și documente scanate.

Menţionăm, în mod deosebit, implicarea în cadrul proiectului a Serviciului Judeţean Tulcea al Arhivelor Statului, urmând ca în anii următori să iniţiem parteneriate în acest sens şi cu alte instituţii de profil din Dobrogea (biblioteci, licee, şcoli etc.).

Colectiv
Responsabil proiect:
muzeograf dr. Delia Cornea (iniţiator şi coordonator proiect)
 
Cercetători implicaţi:
muzeograf dr. Lavinia Dumitrașcu (MINA Constanța)
conservator Oltița Țiței (MINA Constanţa)
muzeograf Madălina Ciocoiu (ICEM Tulcea)

Precizări
Fotografiile din această bază de date au fost realizate în perioada 1945-1989. Totuşi, documente fotografice referitoare la comunismul românesc există şi pentru perioada anterioară anului 1945. Utilizatorii vor înţelege că majoritatea fotografiilor din această bază de date au fost realizate în scop propagandistic, date fiind considerentele ideologice ale epocii. De asemenea, MINAC precizează că legendele, precum şi câmpurile de identificare ale fotografiilor au fost preluate întocmai după documentele vremii. Transcrierea fidelă a legendelor nu reprezintă întotdeauna şi varianta exactă a conţinutului documentelor fotografice, cu atât mai puţin versiunea specialiştilor din Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa și din cadrul Muzeului de Istorie Tulcea.

Termeni și condiții
Pentru citarea precisă a fotografiilor, utilizatorul va menţiona: numărul de inventar fotografiei, numele complet al bazei de date (Arhiva online "Comunismul în Dobrogea") şi cota arhivistică (MINAC, fond, conținut).

Exemplu:
Nr. inventar 3541, Arhiva online "Comunismul în Dobrogea", (MINAC, fond ISISP, Gh. Gheorghiu Dej la ședința de lucru de la DSAPC Constanța).

Momentan, echipa MINAC lucrează la completarea sursei arhivistice pentru fiecare fotografie în parte.